xe số sàn

Kĩ thuật lái xe số sàn cho người mới bắt đầu

670px-drive-smoothly-with-a-ma-6082-5377-1411553646

Với xe số sàn, cần lưu ý trước khi bật khoá khởi động, cần số phải được chuyển về vị trí trung gian (số 0) và côn được nhả